In de afgelopen weken hebben de leerlingen van De Fontein, meegedaan aan een muziekproject "De Ruimte". In alle klassen werden liedjes gezongen of zelfs muziek gemaakt met het thema ruimte. Dit alles onder bezielende leiding van juf Jantien van Triade.

Elke groep oefende hun eigen muziekstuk om dit op donderdag, 26 april, aan elkaar te laten zien. En dat lukte heel erg goed. Alle kinderen deden zo enthousiast mee, het was zo mooi om te zien hoe andere groepen invulling gaven aan "de ruimte".

In het fotoalbum een impressie van deze muziekafsluiting.

Op vrijdag 20 april zijn wij een kanjerschool geworden. Vier jaar lang hebben de juffen en meesters gewerkt aan het behalen van de titel ‘Erkende Kanjerschool’. Het betekent ook dat we niet klaar zijn. Jaarlijks zullen we een nascholingsdag volgen en de nieuwe ontwikkelingen kunnen toepassen.

De Kanjertraining is nooit af! Steeds meer komt er bij of wordt aangepast. Dit komt omdat de deelnemende scholen hun ervaringen delen en wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten geeft. Niet voor niets heeft de onderwijsinspectie
de Kanjertraining goedgekeurd om te gebruiken in de verantwoording van een veilig schoolklimaat.

Het betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat, er gaat zeer veel tijd, en emotie, in zitten om elkaar goed te leren kennen en om goed met elkaar om te gaan. Hier hebben wij natuurlijk ook de hulp van ‘thuis’ bij nodig. Wanneer alles wat op school besproken en gedaan wordt thuis geen voedingsbodem heeft wordt het wel heel erg moeilijk en verwarrend voor de kinderen. Het blijft een kwestie van veel en juiste aandacht. Iedere dag weer! De Kanjertraining