Over onskappio 1

Peuterschool Het Fonteintje is gevestigd in basisschool De Fontein. Het Fonteintje is een gemoedelijke peuterschool waar professionele pedagogisch medewerkers veel aandacht besteden aan sfeer en het creëren van een liefdevolle omgeving. Op deze locatie wordt een intensieve samenwerking met basisschool De Fontein ontwikkeld. De pedagogisch medewerkers vormen een onderdeel van het team van de school en er worden regelmatig overleggen gepland tussen de pedagogisch medewerkers en de kleuterjuf. Ook volgen er met regelmaat overlegmomenten, waarin de samenwerking en de doorgaande leerlijn wordt besproken. Onderdelen die samen worden gedaan: o.a. samen buiten spelen, gymmen, thema’s, kleuters en peuters die bij elkaar spelen etc.

Op Het Fonteintje wordt gewerkt met “Puk & Ko” een taalstimuleringsprogramma waarmee, d.m.v. thema’s, die rechtstreeks uit het leven van peuters komen (ziek zijn, een baby, eten, etc.) kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken.


De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind middels observaties.   Het helpt ons en u bij het in kaart brengen van zijn of haar ontwikkeling om vervolgens goed   aan te sluiten bij het niveau van het kind.

Iedere 6 weken is er een ander thema wat ondersteuning krijgt in de vorm van themagericht speelgoed van de  speelotheek, zodat uw kind extra uitgedaagd wordt in zijn of haar leerproces. Daarnaast proberen de pedagogisch medewerkers bij ieder thema gasten uit te nodigen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze sfeervolle locatie? Kom gerust eens langs. De pedagogisch medewerkers vertellen u graag meer.

kappio2                                   

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Kappio Peuterschool Het Fonteintje