Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school. Hulp bij activiteiten, gesprekken tussen ouder en leerkracht, deelnemen aan themabijeenkomsten en de begeleiding thuis afstemmen op school zijn voorbeelden van positieve betrokkenheid.Ouders zien hun kind in allerlei omstandigheden. De leerkracht ziet hoe het kind functioneert in een grote groep. Daar gelden andere regels en wordt ander gedrag verwacht. Kinderen kunnen zich daarom op school anders gedragen dan thuis.
Daarom is regelmatig contact tussen ouders en leerkracht nodig. Dat kan op de 10-minutengesprekken, maar een afspraak om wat langer door te praten kan ook.Kortom, als ouders en school als partners de opvoeding en scholing van kinderen ter hand nemen – en dat kan op veel manieren – biedt dit kinderen een fijne en veilige omgeving om zich optimaal te ontwikkelen.

hier-werken-scholen-en-ouders-samen-ingekleurd-1024x556