ziekzijnWanneer uw kind ziek is en niet naar school kan gaan, is het noodzakelijk dat u de school daarvan in kennis stelt. U neemt dan telefonisch contact op met de school 0223-660731. U geeft de naam van uw kind door, de leerkracht waarbij uw kind in de groep zit en de reden van de ziekmelding.

   

  Ook 4-jarige leerlingen moeten, ondanks dat zij niet leerplichtig zijn worden afgemeld. De school hoort te alle tijde op de hoogte te zijn waar een leerling zich bevindt. Hetzij op school, hetzij elders.


Mocht uw kind een langere tijd ziek zijn, stellen wij het op prijs dat u de leerkracht of de school op de hoogte brengt van de stand van zaken. Heeft uw kind onder schooltijd een afspraak bij een arts dan geeft u deze melding aan de leerkracht of school door.
In de tijd voorafgaande aan het bezoek of na het bezoek, verwachten wij uw kind, indien mogelijk, op school.