Vanuit onze visie en missie geven wij inhoud aan onze identiteit.
Onze visie/missie is als volgt omschreven:

 

 

De Christelijke identiteit

Wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol omdat ze unieke schepselen van God zijn. In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en vieringen.

In het onderwijs staan daarom o.a. waarden centraal als verantwoordelijkheid, openheid, gerechtigheid, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid en dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap. Zo zullen we ieder kind uitdagen zich persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht te houden voor ’het samen’.