Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Op onze school werken we met de kanjertraining. Waarom de kanjertraining?
Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.

Wat leren kinderen bij een kanjertraining?

kanjerposter jpgOnder andere jezelf voorstellen, een compliment geven en ontvangen, met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan, een ander durven te vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn, kritiek durven geven en ontvangen, leren zeggen wanneer je iets prettig of vervelend vindt.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

 

Kanjerschool

Sinds vrijdag 20 april 2018, zijn wij officieel een kanjerschool.

Kanjerschool

 

 

Meer lezen kijk eens op.... 

www.kanjertraining.nl