Wat leren we de komende periode.

Met taal zijn we het verschil aan het leren tussen de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. We leren de werkwoorden te herkennen in verschillende vormen. Met rekenen zijn we nu bezig met deelsommen. 

 

Hallo allemaal,

Bij ons in groep 5 doen wij veel leuke dingen en hebben we soms huiswerk, hieronder staat wat we in ieder geval dit jaar krijgen.

Bij ons in de klas hebben we twee juffen. Juf Joy van Dillen en juf Ingrid Donker. Juf Joy werkt op maandag en dinsdag en juf Ingrid op woensdag, donderdag en vrijdag.

Juf Marja Bouw werkt met groepjes van ons in het lokaal van de onderwijsassistenten en in onze eigen klas.

Huiswerk:

Soms krijgen we huiswerk mee. Dat kan huiswerkwerk zijn om te leren of huiswerk om te maken. Onze juffen vinden het fijn als wij thuis de tafels willen oefenen. Een site waar we in de klas mee werken is www.leestrainer.nl .  Deze site kan ook thuis bekeken en beoefend worden.

In groep 5 ga je een boekbespreking en een spreekbeurt voor de klas houden. Als je het nog een beetje eng vindt, mag je iemand uit de klas vragen om je te helpen tijdens je boekbespreking en je spreekbeurt.

De boekbesprekingen zijn nu afgerond. 

Spreekbeurten:

Tijdens een spreekbeurt is het de bedoeling dat je aan de klas gaat vertellen wat je weet over je onderwerp. Ook willen we weten waarom je dit onderwerp hebt gekozen. Het zou erg leuk zijn als je plaatjes, foto's of ander materiaal meeneemt over je onderwerp. Je spreekbeurt vertel je zoveel mogelijk uit je hoofd, natuurlijk mag je een blaadje meenemen waarop je heel kort schrijft wat je allemaal wilt vertellen. Je mag tijdens je spreekbeurt niet voorlezen. Je spreekbeurt duurt ongeveer 10 minuten.

 

Schoolkoor:

Na de herfstvakantie gaan we om de week zingen. De kinderen zingen onder begeleiding van Juf Elina van Triade. We hebben met enige regelmaat een optreden. Soms zijn de optredens onder schooltijd maar we hebben ook optredens op zaterdag. Tijdens de Open Dag van Triade en op De dag van de Muziek zingen we op zaterdag. Het zou leuk zijn wanneer er zoveel mogelijk kinderen aanwezig kunnen zijn.

Groetjes van groep 5.